Naš tim

Mehmed Spaho
Advokat

Obrazovanje: Pravni Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Mehmed Spaho CV
Strani jezici: Njemački, Engleski i Francuski

Emir Spaho
Advokat

Obrazovanje: Pravni Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Master Građanskog prava u Evropskoj Uniji
Univerzitet u Sarajevu
Strani jezici: Njemački i Engleski

Feđa Dupovac
Advokat

Obrazovanje: Pravni Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Master Poslovnog prava u Evropskoj Uniji
Univerzitet u Sarajevu
Strani jezici: Engleski

Selma Spaho
Advokat

Obrazovanje: Pravni Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Master Građanskog prava u Evropskoj Uniji
Univerzitet u Sarajevu
Strani jezici: Njemački i Engleski

Admir Jusufbegović
Advokat

Obrazovanje: Pravni Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Strani jezici: Engleski

Sanida Hajdar
Advokatski pripravnik

Obrazovanje: Pravni Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Strani jezici:Engleski


Eksterni savjetnici

Jasminka Spaho
specijalni savjetnik za nekretnine

Obrazovanje: Arhitektonski Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Strani jezici: Njemački i Engleski